En el Departament de Dret Agroalimentari oferim un servei jurídic integral, especialitzat en el dret de l’aliment i l’empresa alimentària. L’objecte de la nostra tasca és un dels sectors més antics i a la vegada més sofisticat de l’economia, el de la producció i el comerç d’aliments que compte amb un règim legal altament intervencionista. El nostre client és tant el productor d’aliments com el distribuïdor i el consumidor final, així com les associacions empresarials que agrupen en nivells diferents a les empreses del sector.

Adaptem el nostre assessorament a l’especialitat de l’empresa alimentària i tenim en compte les peculiaritats de l’empresa familiar, de la cooperativa i de altres formes d’organització productiva en el sector primari.

El comerç d’aliments, la seguretat alimentària

El nostres professionals assessoren als clients en tots els aspectes jurídics específics a considerar tant en el funcionament de l’empresa alimentària com en el comerç d’aliments, tenint en compte aspectes tal com la lliure circulació d’aliments a Espanya i Europa, el compliment de la normativa d’higiene, la seguretat alimentària i la traçabilitat. Realitzem un assessorament preventiu i representem als nostres clients en recursos en front a sancions, immobilització u obstacles a la distribució d’un producte.

Les noves categories d’aliments

Assessorem als nostres clients en tots aquells aspectes jurídics a tenir en compte en la fabricació i comercialització dels aliments bio, els aliments funcionals, els organismes genèticament modificats i els nous aliments. De la mateixa manera, assessorem sobre la normativa sobre additius, contaminants i residus.

Aplicació de les normes de la competència als aliments i a l’empresa alimentària

Publicitat dels aliments i competència deslleial. Els nostres professionals assessoren als clients en les implicacions concorrencials dels acords i fusions en el sector alimentari i en els supòsit d’abús de posició dominant. Dret de la Competència i Organitzacions Interprofessionals.

Responsabilitat de l’empresari alimentari i responsabilitat patrimonial de l’Administració

Recolzem als nostres clients en tot els aspectes de responsabilitat civil, penal i administrativa de l’empresari alimentari, representant-los en la via administrativa i judicial. La responsabilitat patrimonial de l’Administració és també un àrea sensible en la que representem a clients que hagin pogut sofrir l’anormal funcionament de les Administracions públiques.

Contractació nacional i internacional

Amb el recolzament dels nostres professionals del Departament Mercantil, assessorem als nostres clients en la contractació mercantil, i la distribució nacional i internacional dels aliments. Implantació a l’estranger, distribució, constitució de sucursals, adquisició de societats. Contractes d’arrendament, parceries, contractes d’integració, etc. Contractació electrònica d’aliments.

Dret corporatiu i fiscal de l’empresa alimentària

Amb la col·laboració dels nostres advocats i economistes del Departament Fiscal, assessorem a l’empresa familiar, a les cooperatives i a organitzacions de productors i Interprofessionals. La fiscalitat de l’aliment.

Les denominacions alimentàries i les marques

Dret de la propietat industrial i intel·lectual. Registre i defensa jurídica de les denominacions d’origen, indicacions geogràfiques i marques de qualitat.