• Reclamació derivada de Clàusules Terra
  • Reclamació derivada de despeses de formalització de crèdits