Des de l’àrea de dret civil i amb una estreta col·laboració amb les àrees mercantil i fiscal, BROSA aporta un eficient assessorament en les qüestions contractuals, familiars i successores dels empresaris.

  • Contractació
  • Drets reals
  • Successió en l’empresa familiar
  • Successió de patrimonis particulars
  • Fundacions i associacions