Amb aquest servei BROSA facilita a les empreses les eines necessàries per l’optimització del control i de la gestió dels seus recursos econòmics i financers.

 •  Control de gestió
 •  Control pressupostari
 •  Sistemes de gestió i de control de costos
 •  Avaluació dels sistemes de control intern
 •  Assessoria i planificació financera
 •  Anàlisi econòmic i financer
 •  Planificació comptable
 •  Valoració d’empreses
 •  Anàlisi d’inversions i de cash flow
 •  Gestió financera
 •  Obtenció d’ajudes i subvencions
 •  Finançament bancari