Tradicionalment la nostra Firma ha ofert i ofereix serveis d’assessorament jurídic i econòmic a empreses i organitzacions del sector farmacèutic, tant productores com distribuïdores.

Els nostres serveis estan orientats a prestar assessorament en els següents extrems:

  • Sol·licitud d’obertura d’oficines de farmàcia
  • Sol·licitud de trasllat
  • Assessorament en amidaments
  • Farmacioles
  • Drets i obligacions a les oficines farmacèutiques
  • Empreses de distribució farmacèutica i publicitat
  • Procediments administratius i judicials
  • Sancions
  • Compravenda d’oficines de farmàcia