En la seva dedicació a l’assessorament integral de l’empresa i el context que la rodeja, la nostra Firma també confereix una atenció especial a la defensa legal en els processos relacionats amb tot tipus de delictes vinculats amb l’activitat mercantil i empresarial.

També s’hi uneix una creixent demanda d’assessorament professional sobre tota classe d’actes il·lícits que poden sorgir en el tràfic i àmbit de l’empresa, tant per a prevenir-los com per, un cop produïts, defensar-se d’ells amb eficaç resposta legal.

Els nostres especialistes en el Departament de Dret Penal Empresarial ofereixen, amb plena capacitat professional, assessorament integral sobre:

  • Delictes societaris i administració deslleial
  • Delictes concursals i insolvències punibles
  • Delictes econòmics en el seu més ampli espectre (estafes, apropiacions indegudes, falsedats documentals, etc.)
  • Delictes socials i de riscos laborals. Empresa i assajament sexual
  • Delictes contra Hisenda i la Seguretat Social
  • Delictes urbanístics i mediambientals
  • Empresa, Administració Pública i tràfic d’influències
  • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual
  • Domicili de l’empresa i la seva violació: secrets d’empresa i la seva revelació
  • Protecció del bon nom de l’empresa. Imatge empresarial en relació amb l’estrèpit judicial (cessament del finançament, desconfiança de la clientela)