L’assessorament i l’exercici del més ampli i eficaç dret de defensa del client abasta totes les branques del dret davant de qualsevol ordres jurisdiccionals, incloent la solució arbitral. A BROSA creiem que mai ha de descartar-se l’oportunitat i la bondat de les solucions extrajudicials o transaccionals.

  •  Mercantil i civil
  •  Responsabilitat per danys i perjudicis
  •  Contenciós-administratiu
  •  Dret constitucional
  •  Recursos de prejudicialitat europea
  •  Arbitratges nacionals i internacionals
  •  Transaccions judicials i extrajudicials