Degut a la creixent importància dels drets de la propietat industrial i intel•lectual en el mon globalitzat, BROSA ofereix assessorament sobre estratègies de protecció i defensa en aquests drets, tant a l’àmbit nacional com a l’europeu i internacional.

  • Propietat industrial
  • Propietat intel·lectual, Drets d’autor
  • Contractes a l’àmbit audiovisual, editorial i publicitari
  • Defensa dels drets de propietat industrial i intel·lectual

Agència de la Propietat Industrial i Intel·lectual

P.B. Patentes y Marcas i Drets d’Autor

Per complimentar aquesta necessitat de protecció dels drets de la propietat industrial i intel•lectual, tan nacional com internacionalment, la nostra Firma compte amb la seva pròpia Agència, a través de la qual oferim, amb atenció personal i exclusiva, els següents serveis respecte a marques, noms comercials, patents, models d’utilitat, drets d’autor, etc.

  • Investigació
  • Tramitació d’inscripcions
  • Seguiment
  • Sol·licitud de noms de domini
  • Manteniment