Socis de la Firma

Jaume Brosa

Advocat

Advocat. Diplomat en Ciències Empresarials. Membre del Departament Mercantil i del de Tecnologies de la Informació. Especialista en Comerç Internacional i Dret dels Serveis de la Societat d’Informació.

Jordi Brosa

Advocat

Advocat. Diplomat en Ciències Empresarials. Membre dels Departaments Mercantil i  Agroalimentari. Especialista en Dret Farmacèutic, Dret Immobiliari i Dret Concursal.

Marta Brosa

Advocada

Advocada. Màster en Assessoria Jurídica per l’Instituto de Empresa de Madrid. Membre dels Departaments Mercantil, Agroalimentari i Processal. Especialista en conflicte societari, Dret Agroalimentari i Dret del Transport.

Pere Casanova

Economista

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Direcció Financera per l’I.D.E.C. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la U.O.C. Director de l’Àrea d’Administració i Finances i membre del Departament Fiscal i Econòmic-Financer. Especialista en assessoria financera i consultoria de control de gestió.

Isabel Escudero Gutiérrez

Advocada

Advocada. Especialista en dret de família, dret processal civil, i dret penal econòmic. Membre de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).

Joan Rius Duch

Economista

Diplomat en Ciències Empresarials. Màster en Tributació per l’Ateneu Tributari de Barcelona. Membre del Registre Central d’Assessors Fiscals del Consell de Col·legis de Titulars Mercantils i Empresarials. Membre dels Departaments Fiscal i Econòmic Financer. Especialista en impostos municipals i administració local.

Genís Torres Marimón

Economista

Economista, Professor Mercantil i Llicenciat en Dret. Especialista en Dret Fiscal, Econòmic i Financer. Especialista en fiscalitat de l’empresa familiar.

Professionals / Col·laboradors

Josep Bertrán Fornós

Advocat

Departament Dret del Transport

Ángeles Subirá Goñi

Advocada

Departament Mercantil (especialista en Dret Concursal i del Transport), Departament Processal

Gerard Moliner

Economista

Departament Comptable i Fiscal

Paolo Indolfi

Advocat

Departament Mercantil

Francisco Javier Saguar Quer

Abogado

Departament Mercantil (especialista en Dret Bancari)

Joan Figueras Tugas

Auditor informàtic

Departament Noves Tecnologies

Concha García

Economista

Departament Comptable i Fiscal

Administració

Montse Chicharro Agueda

Judit Perarnau Berruezo

Olga López