La present pàgina web es troba subjecta als següents termes i condicions d’ús.

Si Vostè hi vol navegar, adquireix d’aquesta manera la condició d’usuari de la mateixa. Queda prohibida la utilització diferent o contrària a la recollida en aquest avís legal.

BROSA Abogados y Economistas, S.L.P. (en endavant BROSA) amb CIF B-60145752, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 25096, Foli 77, Full B-83268, és la propietària de la pàgina web www.brosa.es. i del seu contingut. Per això queda prohibida l’obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquesta web per ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari.

Política de privacitat

 BROSA és una firma que presta serveis legals, fiscals i econòmics, i que està completament conscienciada sobre la necessitat de mantenir una adequada política de privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal.

Per això tenim un ferm compromís en dur a terme un tractament de les dades de caràcter personal de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGPD). En conseqüència, a continuació exposa el seu compromís amb la privacitat dels usuaris de la nostra pàgina web.

Tractament de dades personals

A continuació li facilitem la informació sobre el tractament de les dades personals que duem a terme.

– Responsable del tractament:

El responsable de les dades personals és BROSA, C/ Aribau, 191, 4t 1a, 08021 Barcelona, ​​Telèfon: 93 240 41 51, email: protecciondedatos@brosa.es

– Legitimació:

BROSA està legitimada per tractar les seves dades personals per l’existència del contracte de prestació de serveis professionals, ja que en un altre cas resultaria impossible l’adequat compliment de les obligacions contractuals, i/o per l’atorgament del seu consentiment, que permetrà el tractament de les dades segons les finalitats explicitades i consentides en el moment de recollida de les seves dades.

– Destinataris i cessions:

Les dades són utilitzades pels nostres professionals i personal únicament amb la finalitat per la qual han estat confiades, i no són cedides a tercers sense el seu consentiment.

-Finalitat:

El tractament de les seves dades es porta a terme amb la finalitat d’oferir la prestació de serveis objecte de l’encàrrec professional que ens hagi encomanat. Sempre que Vostè ho autoritzi, les seves dades podran utilitzar-se per a remissió de comunicacions informatives sobre qüestions professionals o invitacions per a esdeveniments o conferències.

-Conservació:

Les dades proporcionades es conservaran durant el termini necessari per complir amb les obligacions i responsabilitats derivades de la legislació aplicable.

-Drets:

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, sol·licitar informació sobre el seu tractament, retirar el seu consentiment i a oposar-se al tractament, i a exercitar els seus drets de portabilitat de dades (de manera que es transmetin directament d’una empresa a una altra, sense ser-li lliurats prèviament) i limitació (en aquest cas seran conservades només per a l’exercici o la defensa de reclamacions). Per a això podrà enviar-nos un correu electrònic a protecciondedatos@brosa.es o per escrit mitjançant carta dirigida a BROSA Abogados y Economistes, S.L.P. a la següent adreça postal C / Aribau 191, 4t 1a, 08021 Barcelona.

Els interessats podran a més presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Formularis de contacte

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, l’informem que les dades que aquí ens facilita seran incorporades als nostres fitxers (que disposen de les necessàries mesures de seguretat), exclusivament per atendre la seva consulta o sol·licitud.

En cas que desitgi rebre informació sobre qüestions de caràcter professional a través de les nostres comunicacions faci clic a l’enllaç indicat:

SI desitjo rebre informació sobre qüestions de caràcter professional a través de les seves comunicacions.

SI desitjo rebre invitacions per esdeveniments i/o conferències de caràcter professional.

Si en qualsevol moment no desitja rebre més informació o bé vol exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat de les seves dades, pot fer-ho a través de la següent adreça:

BROSA Abogados y Economistas, S.L.P. CIF: B-60145752
C/ Aribau 191-193, 4t 1a, 08021 Barcelona
Tel. 93/2404151
Correu electrònic: protecciondedatos@brosa.es