Pedro Brosa Ballesteros (1937 - 2011), fundador de la Firma

Presentació

BROSA és una firma de serveis jurídics i econòmics orientada a satisfer les necessitats tant de la gran empresa com de la petita, en un àmbit tan complex com el del món empresarial actual. Gràcies a una sòlida trajectòria de més de 50 anys, la Firma ocupa un lloc destacat en el ranking espanyol dels despatxos líders en el sector, en el qual competeix amb les més prestigioses i de més gran volum, tant espanyoles com internacionals.

Amb un tracte personalitzat i confidencial, la Firma proporciona solucions efectives als problemes de les empreses en els camps jurídic, fiscal, econòmic, financer, d’auditoria i de consultoria. BROSA ofereix un servei dinàmic i experimentat perquè compta amb un equip d’advocats i economistes que, des d’una perspectiva multidisciplinar, aborden els problemes empresarials amb una visió global i preventiva.

L’experiència jurídica i econòmica adquirida des que Pere Brosa i Ballesteros fundà la Firma el 1964 com a despatx jurídic individual, i el treball realitzat diàriament per un ampli equip de professionals, fan que actualment BROSA tingui la dimensió adequada per afrontar tant les noves com les clàssiques necessitats de la mitjana i de la gran empresa i per respondre als reptes del futur.

Els òptims resultats obtinguts al llarg de la seva trajectòria i la qualitat del servei que s’ofereix han aportat a la Firma una sòlida implantació nacional, així com una creixent i rellevant presència en el context internacional. En l’àmbit jurídic i econòmic, la Firma disposa d’una important xarxa de contactes i pertany a diferents organitzacions internacionals.

En la seva constant evolució, la solvència dels nostres professionals i la seva capacitat de comprensió global dels problemes i de les oportunitats de l’empresa s’han convertit en un signe distintiu i identificador de la personalitat de la Firma.

Principis d'actuació

Qualitat i eficàcia

La qualitat i eficàcia caracteritzen la presentació del servei de BROSA ja que aporten solucions adequades per a cada client en funció de la seva idiosincràsia i de les característiques de cada situació o problema.

Assessorament a empreses

Essent l’objectiu principal de BROSA oferir un assessorament jurídic i econòmic a les empreses, ens identifiquem amb els seus problemes i inquietuds i dediquem recursos per a la contínua formació dels nostres professionals, per tal de que aconsegueixin una elevada compenetració amb la dinàmica empresarial.

Serveis integrals

BROSA està convençuda que l’única forma de satisfer les necessitats dels clients actualment és prestant un servei integral; és a dir, multidisciplinar i coordinat.

Assessorament preventiu

Una empresa rendible i eficaç no només ha d’enfrontar-se als problemes quan aquests han sorgit, sinó que ha d’ésser conscient de la importància de prevenir-los. BROSA s’anticipa en l’anàlisi de les conseqüències futures que poden derivar-se de l’actuació dels seus clients, bé orientant-los preventivament en el dia a dia, bé assistint-los en la confecció i desenvolupament dels seus plans estratègics.

Advocats i economistes

BROSA s’integra un ampli equip d’experts mols dels quals acrediten almenys la doble formació jurídica i econòmica que ens permet actuar com assessors amb una visió global i, al mateix temps, oferir un alt grau d’especialització per el tractament de cada assumpte.